Grażyna Bacewicz

BUW_Kwartet5-4

V Kwartet smyczkowy, rękopis (GZM BUW), fragm. cz. IV