Grażyna Bacewicz

Kalendarium - 1959–1969

1959

14 września

Na III „Warszawskiej Jesieni” wykonany zostaje najbardziej dotychczas „awangardowy” utwór Grażyny Bacewicz — Muzyka na trąbki, smyczki i perkusję postały rok wcześniej i dedykowany Janowi Krenzowi.

10 listopada

Radio nadaje operę radiową Grażyny Bacewicz — Przygoda Króla Artura.

Prawdopodobnie w tym czasie powstaje nie wydana powieść Bacewiczówny pt. O układaczach dwięków i szmerów.


Pierwszy utwór konkretny powstały w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia – Etiuda na jedno uderzenie w talerz Włodzimierza Kotońskiego.
Zostaje wydana powieść Güntera Grassa Blaszany bębenek, pierwsza część tak zwanej trylogii gdańskiej – niezwykły obraz skomplikowanych problemów Gdańska w latach 1924–1949.
16 sierpnia — umiera Wanda Landowska.

1960

Maj

Za Muzykę na smyczki, trąbki i perkusję Bacewicz otrzymuje III Nagrodę na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu.

Lipiec

Kompozytorka wraz z córką przebywa we Włoszech.

12 września

Na „Warszawskiej Jesieni”  zostaje wykonany VI Kwartet smyczkowy, w którym Bacewicz po raz pierwszy zastosowała technikę dodekafoniczną. Kompozytorka pisała do brata, że utwór ten „niektórych starszych rozeźlił (np. Sikorskiego), a młodych zdziwił”.

10–11 grudnia

Na XI Zjeździe Walnym Zwiazku Kompozytorów Polskich Bacewicz zostaje wybrana wiceprezesem.


22 stycznia — w Paryżu premiera Nosorożca, sztuki absurdu Eugena Ionesco.
Powstaje Scontri Henryka Mikołaja Góreckiego.
Krzysztof Penderecki komponuje Tren ofiarom Hiroszimy — sztandarowe dzieło sonoryzmu.

1961

21 kwietnia

Na Biennale w Wenecji Andrzej Markowski dokonuje prawykonania Pensieri notturni.

Lipiec

Bacewiczówna odwiedza Paryż, gdzie spotyka się z bratem Vitautasem.


2 lipca — Ernest Hemingway popełnia samobójstwo.
13 sierpnia — zostaje zbudowany mur berliński.
György Ligeti pisze swoje Aventures.
Witold Lutosławski komponuje Gry weneckie, swój pierwszy utwór z wykorzystaniem techniki aleatoryzmu kontrolowanego.
Powstaje pierwsze dzieło pop-artu: Look Mickey Roya Lichtensteina.

1962

Kwiecień

Bacewiczówna ponownie zasiada w jury Konkursu im. P. Czajkowskiego w Moskwie. W trakcie pobytu w Moskwie jest świadkiem prawykonania IV Symfonii Szostakowicza, która robi na niej duże wrażenie. Potem razem z córką Aliną jadą do Leningradu (obecnie Petersburg).

Grażyna Bacewicz w jury Konkursu Czajkowskiego [zob. cz. III filmu МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА: przedstawienie jurorów w zakresie 0:40–1:56]

22 lipca

Grażyna Bacewicz otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za Pensieri notturni.

Lipiec

Andrzej Biernacki zaczyna chorować i przechodzi operację w Paryżu. Wróci do Polski dopiero w listopadzie.

17 września

Na „Warszawskiej Jesieni” zostaje wykonany Koncert na orkiestrę symfoniczną Grażyny Bacewicz.

Jako przedstawicielka ZKP Bacewiczówna odwiedza Jugosławię i zapoznaje się z działalnością Studia Eksperymentalnego w Belgradzie.


10 lutego — umiera Władysław Broniewski.
16 kwietnia — w Hamburgu wykonanie Polimorfii Krzysztofa Pendereckiego. Dzieło to uchodzi za szczyt okresu sonorycznego w twórczości Pendereckiego.
15–28 października — konflikt kubański. ZSRR próbuje zainstalować rakiety sredniego zasiegu na Kubie. Napięcie miedzynarodowe wzrasta do niespotykanego poziomu. Ostatecznie udaje się wypracować kompromisowe rozwiązanie.
Bolesław Szabelski dołącza do młodych — na „Warszawskiej Jesieni” wykonane zostają jego sonorystyczne Aforyzmy „9”.
John Steinbeck otrzymuje Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

1963

30 lipca

Umiera Andrzej Biernacki — mąż Grażyny Bacewicz. Po śmierci męża kompozytorka przeprowadza się do mieszkania przy Mochnackiego 4.

29 września

Na „Warszawskiej Jesieni” ma miejsce prawykonanie II Koncertu wiolonczelowego napisanego dla Gaspara Cassado.

Bacewicz pisze sztukę Dwa do potęgi ho, ho!, którą jej siostra – Wanda – wysyła pod pseudonimem na konkurs teatru Ateneum, gdzie sztuka zdobywa wyróżnienie. Pod zmienionym tytułem (Jerzyki, czyli nie jestem ptakiem) zostanie tam wystawiona w 1968 roku.


30 stycznia — umiera Francis Poulenc.
9 maja — w Zagrzebiu prawykonano utwor Witolda Lutosławskiego — Trois poemes d’Henri Michaux.
12 maja — w Krakowie umiera Stanisław Wiechowicz.
22 listopada — zabójstwo Johna Kennedy’ego.
Powstaje utrzymany w formie otwartej utwór Kazimierza Serockiego — A piacere, propozycje na fortepian.

1964

10 maja

W Filharmonii Krakowskiej odbywa się prawykonanie kanaty Akropolis skomponowanej przez Bacewiczównę na uczczenie 600 rocznicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

24 września

Podczas festiwalu „Warszawska Jesień” ma miejsce prawykonanie Kwartetu na 4 wiolonczele Bacewiczówny.

18 października

W Operze Poznańskiej odbywa się prawykonanie baletu Esik w Ostendzie.


14 marca — Antoni Słonimski składa na ręce premiera Cyrankiewicza list podpisany przez 34 intelektualstów:

Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu.

7 sierpnia — Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdza rezolucję w sprawie Zatoki Tonkińskiej, która pozwalała prezydentowi Johnsonowi na eskalację działań zbrojnych przeciw Wietnamowi Północnemu.
12 sierpnia — w Monte Carlo prawykonanie Sinfonia sacra Andrzeja Panufnika. Dzieło ukończone w marcu 1963 zdobyło pierwszą nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Księcia Rainiera w Monako.
24 września — odsłonięcie nowego plafonu w Operze Paryskiej, autorstwa Marca Chagalla powoduje wielkie dyskusje.
14 października — Leonid Breżniew wybrany na pierwszego sekretarza KPZR (w miejsce Nikity Chruszczowa)
Ukazuje się Tango Sławomira Mrożka, uchodzące za jego najważniejszą sztukę (wystawione w 1965 roku w Bydgoszczy).

1965

31 maja

Bacewiczówna bierze udział w spotkaniu polskich kompozytorów z Igorem Strawińskim.

6 września

W Sztokholmie prawykonana zostaje Musica sinfonica in tre movimenti.

Bacewiczówna wyjeżdża do Bukaresztu na Konferencję Prezydiów Związków Kompozytorów Krajów Socjalistycznych.

Grudzień

Za VII Koncert skrzypcowy Grażyna Bacewicz otrzymuje nagrodę rządu Belgii i Złoty Medal Konkursu im. Królowej Elżbiety w Brukseli.


28 stycznia — w Paryżu umiera Michał Spisak.
21 marca — prawykonanie Kwartetu smyczkowego Witolda Lutosławskiego w Sztokholmie.
7 maja —  w Paryżu prawykonanie poświęconej ofiarom drugiej wojny swiatowej kompozycji Oliviera Messiaena – Et expecto resurectionem mortuorum.
19 maja — w Warszawie umiera Maria Dąbrowska.
19 listopada — uroczyste otwarcie Teatru Wielkiego w Warszawie (po trwającej wiele lat odbudowie).
10 grudnia — pierwszy happening Tadeusza Kantora — Cricotage w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych przy ulicy Chmielnej w Warszawie

1966

6 lipca

Ma miejsce amerykańskie prawykonanie kompozycji Contradizione napisanej na zamówienie Hopkins Center. Dzieło to będzie miało polską pemierę na „Warszawskiej Jesieni” w 1967 roku.

Wrzesień

Bacewiczówna rozpoczyna nauczanie kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.


30 marca — Prawykonanie Pasji według św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego w Münster.
18 grudnia — premiera filmu Powiększenie Michelangelo Antonioniego na podstawie opowiadania Cortazara.
Z inicjatywy dyrygenta i propagatora muzyki współczesnej Andrzeja Markowskiego we Wrocławiu powstaje festiwal Vratislavia Cantans.
Powstaje Polytope Iannisa Xenakisa — pierwsza kompozycja łącząca w sobie „światło i dźwięk”.
Zostaje wydana powieść Juliana Stryjkowskiego — Austeria.

1967

Lipiec

Bacewiczówna jedzie do Londynu, gdzie są wykonywane jej Pensieri notturni.

Wrzesień

Grażyna Bacewicz otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego.

4–19 listopada

Bacewiczówna zostaje przewodniczącą jury V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Grudzień

Grażyna Bacewicz zasiada w jury Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Neapolu.


5–10 czerwca — wojna sześciodniowa między Izraelem a państwami arabskimi.
25 listopada — premiera Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Ukazuje się drukiem powieść Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, uważana za arcydzieło literatury iberoamerykańskiej.
Powstaje Lontano György Ligetiego – przykład nowego podejścia do polifonii (mikropolifonia).

1968

Wrzesień

Grażyna Bacewicz zasiada w jury Międzynarodowego Konkursu Kwartetów w Budapeszcie.

2 października

Na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej w Hawanie ma miejsce prawykonanie kompozycji In una parte.

Bacewiczówna pracuje intensywnie nad baletem Pożądanie. Przed wyjazdem do Armenii w grudniu tego roku zostawia instrukcje siostrze Wandzie dotyczące ewentualnego dokończenia utworu.

Grudzień

Bacewiczówna jedzie do Armenii z grupą kompozytorów polskich. Odbyło się tam m.in. wykonanie Koncertu na 2 fortepiany i orkiestrę pod dyr. Andrzeja Markowskiego z Jerzym Maksymiukiem i Jerzym Witkowskim jako solistami.


8 marca — początek zamieszek studenckich w Warszawie.
3 maja — wybuch protestów studenckich w Paryżu.
W nocy z 20 na 21 sierpnia wojska ZSRR wkraczają do Czechosłowacji. Koniec „praskiej wiosny”.
Październik — Zygmunt Mycielski publikuje w paryskiej „Kulturze” list do muzyków czeskich i słowackich, protestując przeciw interwencji w Czechosłowacji.
10 października — prawykonanie pierwszej wersji Sinfonii Luciano Beria, klasycznego dzieła postmodernistycznego.
Powstaje kompozycja wokalna Karlheinza Stockhausena Stimmung, będąca zwrotem do technik minimalistycznych, ale zapowiadająca też spektralizm.

1969

15 stycznia

Grażyna Bacewicz kończy pracę nad zbiorem opowiadań Znak szczególny. Zostanie on wydany już po jej śmierci, w 1970 roku.

17 stycznia

Kompozytorka umiera po krótkiej chorobie. Zostaje pochowana w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.


13 lutego — w Londynie umiera Kazimierz Wierzyński.
20 lipca — pierwsze lądowanie ludzi na Księżycu (misja kosmiczna Apollo 11).
14 czerwca — w Wiesbaden umiera Marek Hłasko.
20 czerwca — w Hamburgu premiera pierwszej opery Krzysztofa Pendereckiego, Diabły z Loudun.
25 lipca — w Vence umiera Witold Gombrowicz.
Powstaje wokalno-instrumentalna, 11-częściowa XIV Symfonia Dymitra Szostakowicza.