Grażyna Bacewicz

Andrzej Biernacki

Andrzej Biernacki (siedzi trzeci z prawej) w gronie personelu I Kliniki Chorób Wewnętrznych w Warszawie, 1960 („Nefrologia i Dializoterapia Polska” 2009 nr 1)