Grażyna Bacewicz

O projekcie

Realizacja:

Związek Kompozytorów Polskich
Polskie Centrum Informacji Muzycznej

Partnerzy:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne S. A.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Pomysł serii:

Koncepcja i koordynacja projektu:

Beata Bolesławska-Lewandowska, Lech Dzierżanowski, Iwona Lindstedt

Autorzy tekstów:

Małgorzata Gąsiorowska, Lech Dzierżanowski (Kalendarium, Katalogi)

Redakcja i korekta:

Beata Bolesławska-Lewandowska, Iwona Lindstedt

Kwerendy:

Lech Dzierżanowski, Małgorzata Gąsiorowska, Iwona Lindstedt

Sfinansowano z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”

Rodzinie Grażyny Bacewicz składamy serdeczne podziękowania za udostępnienie materiałów ikonograficznych.