Grażyna Bacewicz

O projekcie

Realizacja:

Związek Kompozytorów PolskichPolskie Centrum Informacji Muzycznej

Partnerzy:

Polskie Wydawnictwo MuzyczneBiblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Pomysł serii:

Koncepcja i koordynacja projektu:

Beata Bolesławska-Lewandowska, Lech Dzierżanowski, Iwona Lindstedt

Autorzy tekstów:

Małgorzata Gąsiorowska, Lech Dzierżanowski (Kalendarium, Katalogi)

Redakcja i korekta:

Beata Bolesławska-Lewandowska, Iwona Lindstedt

Kwerendy:

Lech Dzierżanowski, Małgorzata Gąsiorowska, Iwona Lindstedt

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”.

 

Rodzinie Grażyny Bacewicz składamy serdeczne podziękowania za udostępnienie materiałów ikonograficznych.