Grażyna Bacewicz

Miejsca

Francja

  Mapa historyczna Paryża   Salle Gaveau w Paryżu (widok współczesny)   Ecole Normale de Musique w Paryżu (widok współczesny)   Oficjalna siedziba Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu / Salle Pleyel (widok współczesny)   Dom Polski przy rue Lamandé w Paryżu (widok współczesny)

Litwa

  Mapa historyczna Kowna   Ardzijauskai, miejsce urodzenia ojca Bacewiczówny – Wincentego (Vincasa) Bacewicza Filharmonia w Kownie (widok współczesny) Valstybės Teatras (Teatr Państwowy) w Kownie (widok historyczny) Palanga (Połąga), molo (widok współczesny)

Polska

  Mapa historyczna Łodzi Mapa historyczna Warszawy   Ul. Przędzalniana w Łodzi (widok współczesny) Księży Młyn w Łodzi (widok współczesny) Ul. Traugutta 9 w Łodzi, pierwsza siedziba Konserwatorium H. Kijeńskiej (widok współczesny) Konserwatorium Muzyczne / Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (widok współczesny) Ul. Narutowicza (d. Dzielna), Filharmonia Łódzka (widok historyczny) Ul. […]