Grażyna Bacewicz

Miejsca - Litwa

 

Mapa historyczna Kowna

 

Ardzijauskai, miejsce urodzenia ojca Bacewiczówny – Wincentego (Vincasa) Bacewicza

Filharmonia w Kownie (widok współczesny)

Valstybės Teatras (Teatr Państwowy) w Kownie (widok historyczny)

Palanga (Połąga), molo (widok współczesny)