Grażyna Bacewicz

Miejsca - Polska

 

Mapa historyczna Łodzi

Mapa historyczna Warszawy

 

Ul. Przędzalniana w Łodzi (widok współczesny)

Księży Młyn w Łodzi (widok współczesny)

Ul. Traugutta 9 w Łodzi, pierwsza siedziba Konserwatorium H. Kijeńskiej (widok współczesny)

Konserwatorium Muzyczne / Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (widok współczesny)

Ul. Narutowicza (d. Dzielna), Filharmonia Łódzka (widok historyczny)

Ul. Koszykowa 35 w Warszawie, miejsce zamieszkania Bacewiczówny (widok współczesny)

Ul. Mochnackiego 4 w Warszawie, miejsce zamieszkania Bacewiczówny (widok współczesny)

Ul. Okólnik, Konserwatorium Muzyczne w Warszawie (widok historyczny)

Ul. Zielna, siedziba Polskiego Radia w Warszawie (widok historyczny)