Grażyna Bacewicz

wiolonczela

Inne utwory solowe

Utwory na instrument solo i orkiestrę

II Koncert wiolonczelowy

  Hiszpański wiolonczelista Gaspar Cassadó był cenionym w I połowie XX wieku wykonawcą dzieł muzyki klasycznej i romantycznej, autorem wielu transkrypcji i utworów nawiązujących do estetyki romantycznej, jak również tradycyjnej muzyki hiszpańskiej. Pomysł, aby temu właśnie artyście powierzyć prawykonanie dzieła współczesnego, jakim w 1963 roku był II Koncert wiolonczelowy Grażyny Bacewicz, był posunięciem dosyć ryzykownym. […]

I Koncert wiolonczelowy

I Koncert wiolonczelowy powstał w 1951 roku na zamówienie Miloša Sádlo, wybitnego, czeskiego wiolonczelisty o międzynarodowej sławie. Utwór wpisuje się w tendencję stylizacyjną, której najbardziej wyrazistym przejawem była skomponowana w 1945 roku I Sonata – Sonata da camera na skrzypce i fortepian. O ile w Sonacie zabiegi stylizacyjne mają walor oczywistości dzięki takim działaniom jak odwołanie się do modelu […]

Kwartet na 4 wiolonczele

Od dawna nurtowała mnie myśl napisania Kwartetu na cztery wiolonczele. Założenia tego utworu miały znacznie odbiegać od założeń „Kwartetu na czworo skrzypiec” skomponowanego przeze mnie przed wielu laty, a posiadającego cechy utworu pedagogicznego. Zestawienie czterech wiolonczel pociągało mnie swym bogactwem materii dźwiękowej.  W czasie pracy nad tym utworem, ukończonym na jesieni 1963 r., doszłam do wniosku, że […]