Grażyna Bacewicz

wariacje

Utwory orkiestrowe

Wariacje symfoniczne

Idiomatyczne cechy stylu kompozytorskiego Grażyny Bacewicz łatwo odnaleźć w każdym jej utworze, niezależnie od etapu twórczości, z jakiego dane dzieło pochodzi. Jednocześnie obok cech stałych, spośród których na plan pierwszy wysuwa się logicznie skonstruowana forma, można obserwować nieustanną ewolucję języka dźwiękowego, wzbogacanego o coraz to nowe środki wyrazu. Zjawisko to nasiliło się w połowie lat […]