Grażyna Bacewicz

sonorystyka

VII Kwartet smyczkowy

VII Kwartet smyczkowy powstał w 1965 roku, który w życiorysie kompozytorki zaznaczył się wieloma twórczymi osiągnięciami. Spod jej pióra wyszły wówczas m.in. VII Koncert skrzypcowy, II Kwintet fortepianowy, Musica sinfonica in tre movimenti oraz Divertimento na orkiestrę smyczkową. Siódmy i ostatni kwartet Grażyny Bacewicz jest jednym z najświetniejszych w jej twórczości przykładów zastosowania „techniki czysto brzmieniowej” […]

Musica sinfonica in tre movimenti

Musica sinfonica in tre movimenti powstała w tym samym czasie, w którym Witold Lutosławski rozpoczął pracę nad swoją II Symfonią. Grażyna Bacewicz nie mogła oczywiście przewidzieć rezultatów pracy swojego kolegi, ale znany był jej zapewne casus Kwartetu smyczkowego Lutosławskiego, składającego się z części wstępnej i części głównej. Nie wiadomo, czy idąc tym tropem kompozytorka postanowiła zrzucić […]

Pensieri notturni na orkiestrę kameralną

Założenie utworu: w sposób zorganizowany podać rzecz w żadnym sensie nie zorganizowaną, mianowicie to, co dzieje się w głowie bardzo zmęczonego kompozytora. A zatem tytuł „Pensieri [notturni”] jest niezupełnie ścisły. Pozornie zdawać by się mogło po tym wyjaśnieniu, że jest to muzyka w jakimś sensie programowa. Ale tylko pozornie. (…) Materiał dźwiękowy, którym się posługuję […]