Grażyna Bacewicz

kwartet

Inne utwory kameralne

VII Kwartet smyczkowy

VII Kwartet smyczkowy powstał w 1965 roku, który w życiorysie kompozytorki zaznaczył się wieloma twórczymi osiągnięciami. Spod jej pióra wyszły wówczas m.in. VII Koncert skrzypcowy, II Kwintet fortepianowy, Musica sinfonica in tre movimenti oraz Divertimento na orkiestrę smyczkową. Siódmy i ostatni kwartet Grażyny Bacewicz jest jednym z najświetniejszych w jej twórczości przykładów zastosowania „techniki czysto brzmieniowej” […]

III Kwartet smyczkowy

Trzeci z kwartetów smyczkowych Bacewiczówny powstał w 1947 roku podczas drugiego po wojnie pobytu artystki w stolicy Francji i kolejnych jej sukcesów tam jako skrzypaczki. Po powrocie do Polski na pytanie dziennikarza Ruchu Muzycznego, czy w Paryżu miała także czas na komponowanie, Grażyna Bacewicz odpowiedziała: Napisałam III Kwartet, z którego jestem dumna. Paryż ma jednak w […]

Kwartet na 4 wiolonczele

Od dawna nurtowała mnie myśl napisania Kwartetu na cztery wiolonczele. Założenia tego utworu miały znacznie odbiegać od założeń „Kwartetu na czworo skrzypiec” skomponowanego przeze mnie przed wielu laty, a posiadającego cechy utworu pedagogicznego. Zestawienie czterech wiolonczel pociągało mnie swym bogactwem materii dźwiękowej.  W czasie pracy nad tym utworem, ukończonym na jesieni 1963 r., doszłam do wniosku, że […]

VI Kwartet smyczkowy

VI kwartet smyczkowy wykonany przez Kwartet Parrenin 19 września 1960 roku podczas festiwalu „Warszawska Jesień” wzbudził pewną sensację. Stało się oczywiste, że kompozytorka, nie łamiąc całkowicie zasad jakimi zawsze kierowała się w swojej pracy, wyraźnie unowocześniła język dźwiękowy. Pytana przez Jerzego Hordyńskiego [„Życie Literackie” z 16 X 1960] o to, roku czym VI Kwartet różni […]

V Kwartet smyczkowy

W 1955 roku Grażyna Bacewicz skomponowała V Kwartet smyczkowy. W roku następnym posłała go na Konkurs Kwartetów Smyczkowych do Liège w Belgii, gdzie w 1951 roku otrzymała I nagrodę za IV Kwartet smyczkowy. Tym razem V Kwartet uplasował się na drugim miejscu. Wielu badaczy, w tym Mieczysław Tomaszewski i Adrian Thomas, twierdzi, że kolejność powinna być […]

IV Kwartet smyczkowy

Kwartet smyczkowy nr 4 to najbardziej znany i najczęściej wykonywany spośród siedmiu kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz. Napisany został w 1951 roku na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich, który wystosował do swych członków zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie kompozytorskim na kwartet smyczkowy organizowanym w Liège w Belgii. Utwór Bacewicz, przesłany tam pod godłem „1951”, otrzymał pierwszą nagrodę. […]