Grażyna Bacewicz

koncert

Koncert na wielką orkiestrę

Tadeusz A. Zieliński omawiając ostatni etap twórczości Grażyny Bacewicz  [Tadeusz A. Zieliński, Spotkania z muzyką współczesną, Kraków 1974], doceniając nowatorstwo ulotnych Pensieri notturni z 1961 roku, skonstatował: Właściwym jednak żywiołem Bacewiczówny jest nadal co innego: duże, solidne, „bartokowskie” formy, agresywny dynamizm w rozwijaniu akcji muzycznej, wirtuozeria i rozmach, a zarazem precyzja i kunszt w rozplanowaniu konstrukcji […]

Utwory na instrument solo i orkiestrę

Utwory orkiestrowe

Koncert na altówkę

W 7 numerze czasopisma „Ruch Muzyczny” z 1975 roku ukazał się wywiad Krzysztofa Lisickiego z wybitnym polskim altowiolistą Stefanem Kamasą. Artysta odsłania w tym wywiadzie kulisy powstania Koncertu na altówkę i orkiestrę Grażyny Bacewicz: Idea zwrócenia się do któregoś z polskich kompozytorów z prośbą o skomponowanie utworu na altówkę nurtowała mnie od 1953 roku.[…] Poza […]

II Koncert wiolonczelowy

  Hiszpański wiolonczelista Gaspar Cassadó był cenionym w I połowie XX wieku wykonawcą dzieł muzyki klasycznej i romantycznej, autorem wielu transkrypcji i utworów nawiązujących do estetyki romantycznej, jak również tradycyjnej muzyki hiszpańskiej. Pomysł, aby temu właśnie artyście powierzyć prawykonanie dzieła współczesnego, jakim w 1963 roku był II Koncert wiolonczelowy Grażyny Bacewicz, był posunięciem dosyć ryzykownym. […]

I Koncert wiolonczelowy

I Koncert wiolonczelowy powstał w 1951 roku na zamówienie Miloša Sádlo, wybitnego, czeskiego wiolonczelisty o międzynarodowej sławie. Utwór wpisuje się w tendencję stylizacyjną, której najbardziej wyrazistym przejawem była skomponowana w 1945 roku I Sonata – Sonata da camera na skrzypce i fortepian. O ile w Sonacie zabiegi stylizacyjne mają walor oczywistości dzięki takim działaniom jak odwołanie się do modelu […]

IV Koncert skrzypcowy

W październiku 1951 roku, niedługo po „zwycięstwie pod Brukselą”, jak Grzegorz Fitelberg nazwał otrzymanie przez kompozytorkę I nagrody za IV Kwartet smyczkowyw Liège w Belgii, Grażyna Bacewicz udzieliła wywiadu dziennikarce „Ekspressu Wieczornego”. Na pytanie: nad czym Pani teraz pracuje – padła odpowiedź Obecnie kończę IV Koncert na skrzypce z orkiestrą, którego prawykonanie odbędzie się prawdopodobnie […]

VII Koncert skrzypcowy

W bogatym w dokonania artystyczne 1965 roku Grażyna Bacewicz skomponowała siódmy – i jak się okazało ostatni w swym życiu – Koncert skrzypcowy. Do tej formy powróciła po ośmiu latach od momentu, gdy w 1957 postawiła ostatnią nutę w VI Koncercie skrzypcowym, który z wiadomych tylko sobie powodów schowała do szuflady, nie zgadzając się na […]

I Koncert skrzypcowy

I Koncert skrzypcowy powstał w 1937 roku, podczas dwu i pół-letniego stażu kompozytorki w Orkiestrze Polskiego Radia, w której pełniła funkcję koncertmistrza. Prawykonanie utworu odbyło się 28 marca 1938 roku z udziałem kompozytorki jako solistki oraz „jej” orkiestry. Dyrygował dyrektor artystyczny zespołu — Grzegorz Fitelberg. Prasa anonsując to wydarzenie podkreślała, że publiczność usłyszy „pierwszy tego rodzaju […]

Koncert fortepianowy

Koncert fortepianowy został napisany w 1949 roku na zorganizowany przez Związek Kompozytorów Polskich konkurs kompozytorski imienia Fryderyka Chopina, dla uczczenia 100 rocznicy śmierci polskiego geniusza. Próżno jednak szukać w utworze Grażyny Bacewicz jakichkolwiek odniesień do dzieła Chopina. Kompozytorka, żywiąc szacunek dla wielkiego romantyka, nie czuła powinowactwa z jego muzyką. Jedyną nicią wiążącą Koncert fortepianowy Bacewicz z chopinowską […]