Grażyna Bacewicz

Koncert na ork smycz_3

Koncert na orkiestrę smyczkową, druk PWM, fragm. cz. 3