Grażyna Bacewicz

Koncert na ork smycz_2

Koncert na orkiestrę smyczkową, druk PWM, fragm. cz. 2