Grażyna Bacewicz

II Sonata_na fort_czI

II Sonata na fortepian, druk PWM, fragm. cz. I