Grażyna Bacewicz

Dawny gmach Filharmonii w Łodzi

Gmach Filharmonii w Łodzi w okresie międzywojennym (NAC)