Grażyna Bacewicz

Bacewicz odbiera nagrodę za koncert fortepianowy

Grażyna Bacewicz odbiera nagrodę za Koncert fortepianowy na Konkursie im. F. Chopina, 1949 (PWM)