Grażyna Bacewicz

Bacewicz w orkiestrze radiowej

Grażyna Bacewiczówna w Orkiestrze Polskiego Radia podczas próby, 1936, fot. Antoni Sitkowski (NAC)