Grażyna Bacewicz

10 etiud_II

10 Etiud na fortepian, druk PWM, fragm. 2