Grażyna Bacewicz

10 etiud_I

10 Etiud na fortepian, druk PWM, fragm. 1