Grażyna Bacewicz

Desire_Madey

Desire, PWM score, Bogusław Madey’s reconstruction