Grażyna Bacewicz

Warszawska Jesień

II Koncert wiolonczelowy

  Hiszpański wiolonczelista Gaspar Cassadó był cenionym w I połowie XX wieku wykonawcą dzieł muzyki klasycznej i romantycznej, autorem wielu transkrypcji i utworów nawiązujących do estetyki romantycznej, jak również tradycyjnej muzyki hiszpańskiej. Pomysł, aby temu właśnie artyście powierzyć prawykonanie dzieła współczesnego, jakim w 1963 roku był II Koncert wiolonczelowy Grażyny Bacewicz, był posunięciem dosyć ryzykownym. […]

Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję

Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję skomponowana w 1958 roku zyskała sławę utworu wyjątkowego na tle dotychczasowej, klasycystyczno-folklorystycznej twórczości kompozytorki. Technika sonorystyczna, której przejawy spotkać można w wielu, wcześniejszych dziełach kompozytorki, stała się tutaj głównym motorem rozwoju każdej z trzech części kompozycji. Utwór, noszący tę samą datę co Muzyka żałobna Witolda Lutosławskiego, nasuwa jeszcze inne skojarzenia — […]

Kwartet na 4 wiolonczele

Od dawna nurtowała mnie myśl napisania Kwartetu na cztery wiolonczele. Założenia tego utworu miały znacznie odbiegać od założeń „Kwartetu na czworo skrzypiec” skomponowanego przeze mnie przed wielu laty, a posiadającego cechy utworu pedagogicznego. Zestawienie czterech wiolonczel pociągało mnie swym bogactwem materii dźwiękowej.  W czasie pracy nad tym utworem, ukończonym na jesieni 1963 r., doszłam do wniosku, że […]

Musica sinfonica in tre movimenti

Musica sinfonica in tre movimenti powstała w tym samym czasie, w którym Witold Lutosławski rozpoczął pracę nad swoją II Symfonią. Grażyna Bacewicz nie mogła oczywiście przewidzieć rezultatów pracy swojego kolegi, ale znany był jej zapewne casus Kwartetu smyczkowego Lutosławskiego, składającego się z części wstępnej i części głównej. Nie wiadomo, czy idąc tym tropem kompozytorka postanowiła zrzucić […]

VI Kwartet smyczkowy

VI kwartet smyczkowy wykonany przez Kwartet Parrenin 19 września 1960 roku podczas festiwalu „Warszawska Jesień” wzbudził pewną sensację. Stało się oczywiste, że kompozytorka, nie łamiąc całkowicie zasad jakimi zawsze kierowała się w swojej pracy, wyraźnie unowocześniła język dźwiękowy. Pytana przez Jerzego Hordyńskiego [„Życie Literackie” z 16 X 1960] o to, roku czym VI Kwartet różni […]

1959–1969

1959 14 września Na III „Warszawskiej Jesieni” wykonany zostaje najbardziej dotychczas „awangardowy” utwór Grażyny Bacewicz — Muzyka na trąbki, smyczki i perkusję postały rok wcześniej i dedykowany Janowi Krenzowi. 10 listopada Radio nadaje operę radiową Grażyny Bacewicz — Przygoda Króla Artura. Prawdopodobnie w tym czasie powstaje nie wydana powieść Bacewiczówny pt. O układaczach dwięków i szmerów. Pierwszy […]

1949–1958

1949 4 marca Grażyna Bacewicz wykonuje w Gdańsku swój II Koncert skrzypcowy (pod dyrekcją Śledzińskiego) Na II Konkursie Kompozytorskim im. F. Chopina Bacewiczówna otrzymuje II Nagrodę za Koncert fortepianowy oraz III Nagrodę za I Sonatę fortepianową i Krakowiaka fantastycznego. 5 lipca Kompozytorka dostaje Nagrodę Miasta Warszawy. Sierpień Bacewiczówna koncertuje w Związku Sowieckim ( Moskwa, Kijów, Charków). […]

W cieniu „Warszawskich Jesieni”

18 czerwca 1950 roku, podczas Walnego Zjazdu Związku Kompozytorów Polskich odbyło się prawykonanie Koncertu na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz. Grała Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Grzegorz Fitelberg. Utwór od razu zyskał wielkie powodzenie, a wśród wielu pochwał i pełnych entuzjazmu recenzji pojawił się też wątek dotyczący płci kompozytorki. Stefan Kisielewski napisał: Z czystym sumieniem powiedzieć można, […]