Grażyna Bacewicz

Palanga

Litwa

  Mapa historyczna Kowna   Ardzijauskai, miejsce urodzenia ojca Bacewiczówny – Wincentego (Vincasa) Bacewicza Filharmonia w Kownie (widok współczesny) Valstybės Teatras (Teatr Państwowy) w Kownie (widok historyczny) Palanga (Połąga), molo (widok współczesny)