Grażyna Bacewicz

orkiestra smyczkowa

Utwory orkiestrowe

Divertimento na orkiestrę smyczkową

Po 17 latach od powstania Koncertu na orkiestrę smyczkową w tece kompozytorskiej Grażyny Bacewicz znalazł się nowy utwór przeznaczony na ten sam skład instrumentalny. Bezpośrednim impulsem do jego napisania stało się zamówienie ze strony Karola Teutscha — skrzypka i dyrygenta kierującego Zespołem Kameralnym Filharmonii Narodowej. Kompozytorka w chwili otrzymania zamówienia znajdowała się już na innym etapie […]

Koncert na orkiestrę smyczkową

W 1948 roku Grażyna Bacewicz skomponowała utwór,  który stał się jej „dziewiątą symfonią”. Mimo, że w przyszłości napisała jeszcze wiele znakomitych kompozycji, to właśnie Koncert na orkiestrę smyczkową pozostaje najczęściej wykonywanym i najchętniej słuchanym dziełem polskiej artystki. Witold Lutosławski we wspomnieniu zamieszczonym w „Ruchu Muzycznym” po śmierci Grażyny Bacewicz napisał:   „Koncert na smyczki” jest prawdopodobnie szczytowym […]