Grażyna Bacewicz

Łódź

Polska

  Mapa historyczna Łodzi Mapa historyczna Warszawy   Ul. Przędzalniana w Łodzi (widok współczesny) Księży Młyn w Łodzi (widok współczesny) Ul. Traugutta 9 w Łodzi, pierwsza siedziba Konserwatorium H. Kijeńskiej (widok współczesny) Konserwatorium Muzyczne / Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (widok współczesny) Ul. Narutowicza (d. Dzielna), Filharmonia Łódzka (widok historyczny) Ul. […]

1919–1928

1919 Grażyna Bacewicz rozpoczyna naukę w prywatnym Gimnazjum Humanistycznym Janiny Pryssewiczówny i jednocześnie w prywatnym konserwatorium Heleny Kijeńskiej i Antoniego Dobkiewicza. 5 stycznia — powstaje lokalna partia nazistowska, która od kwietnia 1920 będzie posługiwała się nazwą NSDAP. 18 stycznia–28 czerwca — konferencja pokojowa w Paryżu. Uznanie niepodległości Polski. 26 stycznia — wybory do Sejmu w […]

1909–1918

1909 5 lutego W Łodzi przychodzi na świat Grażyna Bacewicz. Jest trzecim dzieckim Marii Modlińskiej i Wincentego (Vincasa) Bacewicza. 25 stycznia — w Dreźnie premiera opery Elektra Richarda Straussa. 8 lutego — w Tatrach w lawinie ginie Mieczysław Karłowicz. 20 lutego — powstaje pierwsza  atonalna kompozycja Arnolda Schönberga: 3 Klavierstücke op. 11. 1910 Spałam w kołysce, moi […]

Pierwsze sukcesy

Po powrocie do Polski na młodą skrzypaczkę i kompozytorkę czekały nowe obowiązki. Przyczynił się do tego Grzegorz Fitelberg, który „podpowiedział” Szymanowskiemu, że oczekiwany przez niego wyciąg fortepianowy z baletu Harnasie powinna przygotować właśnie Grażyna Bacewicz. Wyciąg był potrzebny do prób planowanych przedstawień baletu w Pradze i Paryżu. Kompozytorka, korzystając z uwag Fitelberga, sporządziła wyciąg partytury Szymanowskiego […]

Dzieciństwo i wczesna młodość

Edukacja muzyczna Grażyny Bacewicz oraz jej rodzeństwa odbywała się początkowo w domu. Ale już w 1919 roku Grażyna wstąpiła do prywatnego Gimnazjum Humanistycznego Janiny Pryssewiczówny, mieszczącym się przy ulicy Sienkiewicza. W roku następnym rozpoczęła naukę „w szkole muzycznej cieszącej się największą renomą w Łodzi, a było nią wówczas Liceum Muzyczne Heleny Kijeńskiej.” [Magdalena Grajter, Antoni […]

Korzenie

Grażyna Bacewicz urodziła się 5 lutego 1909 roku w Łodzi. Była trzecim dzieckiem mieszanego narodowościowo małżeństwa. Jej ojciec, Vincas Bacevičius przybył do Łodzi w 1899 roku z terenu tzw. Litwy Zaniemeńskiej, zamieszkałej w większości przez ludność rdzennie litewską. W 1893 roku ukończył w miejscowości Veiveriai (Wejwery) seminarium nauczycielskie będące ośrodkiem odradzającego się litewskiego ruchu narodowego. […]