Grażyna Bacewicz

głos

Pieśni i piosenki

Przygoda króla Artura (opera radiowa)

Opera radiowa, to gatunek, który swój krótkotrwały rozkwit przeżywał w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku.  Rozwój techniki radiowej spowodował, że w miarę rozwoju tego medium zaczęto dostrzegać kreatywne możliwości radia, które oprócz funkcji informacyjnej, zaczęło pełnić ważną rolę kulturotwórczą. Mówiono wręcz o „sztuce radiowej” jako nowej gałęzi aktywności twórczej. Nie bez powodu pierwsze studia […]