Grażyna Bacewicz

Koncert na wielką orkiestrę

Koncert na wielką orkiestrę

Tadeusz A. Zieliński omawiając ostatni etap twórczości Grażyny Bacewicz  [Tadeusz A. Zieliński, Spotkania z muzyką współczesną, Kraków 1974], doceniając nowatorstwo ulotnych Pensieri notturni z 1961 roku, skonstatował: Właściwym jednak żywiołem Bacewiczówny jest nadal co innego: duże, solidne, „bartokowskie” formy, agresywny dynamizm w rozwijaniu akcji muzycznej, wirtuozeria i rozmach, a zarazem precyzja i kunszt w rozplanowaniu konstrukcji […]

Wypowiedzi

Muzyka

Utwory solowe Utwory kameralne Utwory orkiestrowe Opera

Dokumenty

Spisy, korespondencja Afisze, programy koncertów Wycinki prasowe

Druki muzyczne

Zdjęcia

Portrety Rodzina, przyjaciele, nauczyciele Życie zawodowe

Utwory literackie

Utwory sceniczne

Inne utwory kameralne

Utwory na skrzypce i fortepian